تماس با ما

تلفن: ۳۸۳۸۸۳۵۱-083
تلفن: ۳۸۳۵۵۷۸۸-083
ایمیل: 
آدرس: کرمانشاه، روبروی بیمارستان طالقانی، کوچه دانشمند، دانشکده علوم اجتماعی